Installatieadvies BJB vloer

Algemeen 

Het uiterlijk, de prestatie en levensduur van de geïnstalleerde vloerbedekking wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de voorbewerkte ondervloer en het vakmanschap waarmee het materiaal is aangebracht. 

Controleer of de ruimte waarin de vloerbedekking wordt gelegd schoon, leeg en water- en winddicht is. De ondervloer moet schoon, blijvend droog, voldoende vlak, druk- en trekvast en blijvend scheurvrij zijn.

Rollen altijd rechtopstaand opslaan. 

De aan te houden open tijd van de lijm hangt af van omgevingsomstandigheden en het absorberend vermogen van de ondervloer. Het is aan te raden een plakproef te doen voordat met de installatie wordt gestart. Een plakproef zal inzicht geven in de meest geschikte verwerking (open tijd) van de lijm onder de aanwezige omstandigheden en voorkomt eventuele hechtingsproblemen. 

Controleer altijd het vochtpercentage in de ondervloer. Breng, als de constructie daarom vraagt, een vochtscherm aan. Zorg voor goede verlichting zodat de installatie goed kan worden uitgevoerd en het materiaal, de ondervloer en het eindresultaat goed beoordeeld kunnen worden. 

Een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en maximaal 27°C is essentieel vanaf 48 uur voor, tijdens en 48 uur na installatie. Laat zowel de BJB flo vloer als de te gebruiken lijmen, egaliseermiddelen etc. minimaal 48 uur voorafgaande aan de installatie in de te installeren ruimte acclimatiseren. Dit geldt ook voor plaatmateriaal t.b.v. de ondervloer. 

Controleer vóór de installatie of aan alle voorwaarden voor zowel de ondervloer als de omgeving wordt voldaan. Het aanvangen van de werkzaamheden staat gelijk aan het accepteren van de aanwezige situatie en omstandigheden. Eventuele fouten die direct verband houden met het niet volgen van de voorwaarden zijn de verantwoordelijkheid van de installateur, waarvoor deze aansprakelijk gesteld kan worden. 

Check, voorafgaande aan de installatie de geleverde materialen op beschadigingen, patroon, kleur, batchnummer, hoeveelheid en andere afwijkingen. Claims voor de geleverde kleur, het patroon of zichtbare beschadigingen en kleurverschillen worden niet geaccepteerd nadat het materiaal is geïnstalleerd.

Gebruik in aangrenzende ruimtes materiaal van één batchnummer en installeer het op rolvolgorde. Het gebruik van materialen uit verschillende productiebatches zal altijd leiden tot zichtbare kleurverschillen. Het batchnummer staat duidelijk vermeld op de verpakking van het materiaal. Controleer dit altijd voor de installatie begint. 

Verlijming 

Gebruik voor de installatie van onze Flo vloer de bison montage lijm. Bij het gebruik van alternatieve producten altijd de leverancier van het product raadplegen voor meer informatie, advies en garantie. 

Gebruik een lijmkam met A2 vertanding. Let op! De lijmkam slijt tijdens het gebruik. Vervang deze tijdig om de juiste vertanding te handhaven. 

Verspreid de lijm gelijkmatig over het gehele oppervlak en besteed hierbij extra aandacht aan de randen. Zo is er zekerheid dat de banen ook aan de randen goed vast zitten. 

Leg de banen, na de vereiste wachttijd en binnen de open tijd die hiervoor staat, in de lijm en wals na met een wals van ± 70 kg. Wals in alle richtingen om een goede hechting te garanderen. Het is belangrijk dat er niet meer oppervlak wordt ingelijmd dan er binnen de open tijd kan worden verwerkt. Haal eventuele lijmresten direct weg met een vochtige doek. 

Gebieden die niet met de wals kunnen worden bereikt aandrukken met een handwalsje of stoffeerdershamer. 

Installatie 

Baanrichting
Besteed zorgvuldig aandacht aan het banenplan. Voorkom kopse naden en vermijd naden in zwaarbelaste gebieden en deuropeningen.
De pijlen op de achterkant van de banen geven de baanrichting aan. Leg de banen koud tegen elkaar aan, met de pijlen in dezelfde richting en wijzend naar de grootste natuurlijke lichtbron, NOOIT ER VANAF! 

Bepaal de richting waarin het materiaal geïnstalleerd wordt. Houd naden minimaal 15 cm verwijderd van eventuele naden in de ondervloer. 

Snij de baanlengtes af en houd hierbij rekening met de patroonmaat. Neem minimaal 5 cm overmaat aan beide uiteinden. 

Leg de banen droog op de vloer en zorg ervoor dat de ze aan de zijkanten sluitend tegen elkaar liggen zonder dat de naden omhoog staan of er openingen zichtbaar zijn. Controleer of het patroon doorloopt.

Gebruik een wals van ± 70 kg. Wals de vloer aan vanuit het midden om blazen te voorkomen en een goede hechting op de ondervloer te verkrijgen. 

Gedeeltes die niet met de wals kunnen worden bereikt, aandrukken met een handwalsje of een spatel. 

Snij de banen pas langs de wanden pas met een haakmes. Wals nogmaals aan en besteed hierbij extra aandacht aan de kanten. 

Haal eventuele lijmresten, voordat deze drogen, weg met een vochtige doek. 

Doe hetzelfde met de andere helft van de baan en de overgebleven banen. Leg de zelfkanten goed sluitend tegen elkaar. Wals goed aan. 

Na de installatie 

De eerste indruk maakt de meeste indruk. 

Zorg dat de geïnstalleerde vloer vrij is van snijrestanten en afval, goed gestofzuigd is en dat eventuele lijmresten zijn verwijderd van de vloer en de plinten. Het beste resultaat wordt bereikt met een borstelstofzuiger met een elektrisch aangedreven borstel. 

Bescherm het materiaal tot 24 uur na installatie tegen druk verkeer en hoge puntbelastingen. Voer de eerste 48 uur geen reinigingswerkzaamheden uit. 

Om een optimale prestatie van de vloerbedekking te mogen verwachten is het belangrijk om vanaf het begin de juiste onderhoudsmethodes aan te houden.